Vosoon Relx Pod Kit

Original price was: ฿120.00.Current price is: ฿99.00.

Vosoon Relx Pod Kit

น้ำผลไม้อิเล็กทรอนิกส์ที่เติมไว้ล่วงหน้าขนาด 2 มล. ของ VOSOON  pod มีนิโคติน 3% ซึ่งสามารถทำให้ลิ้นของคุณเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและกระตุ้นลำคอของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะไม่รู้สึกรำคาญและไม่ต้องประนีประนอมกับประสิทธิภาพหรือรสนิยม เปลือกสีดำของฝัก Vosoon เหมาะสำหรับโอกาสทางธุรกิจและสังคมเช่นการทำงานในเวลากลางวันมากกว่า

พ็อดสามารถจับคู่กับชุดบุหรี่ไฟฟ้า Relx เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ⚡

0
    0
    สินค้าของท่าน